Опубликовано 2013-04-11 11:24:04 автором Ruslan

Контролер вітрогенератора


Після виготовлення вітряка , постало питання про контроллер заряду акб.Задача:
 • Контролер повинен виводити значення струму і напруги на lcd дисплей
 • Показувати потужність, яку виробляє Вітрогенератор в конкретний момент часу, рахувати кількість вироблених кіловат/годин
 • Регулювати зарядку АКБ, не даючи напрузі піднятися більше, ніж 14.2 вольта і току - більше 1/10 ємності АКБ
 • Всю зайву енергію, яку виробляє вітряк, контролер скидає на баласт (ним може бути який-небудь тен вольт на 12, кіловат на 2-3) Важливо: Баласт потрібно підібрати так, щоб при зарядженої АКБ контролер міг завантажити вітряк, інакше той піде в рознос, і вам доведеться лопасті збирати по сусідах.
Контролер був виготовлений на мікроконтролері avr atmega8
Внутрішній вигляд контролера контроллер вітрогенератора схема Схема контролера схема контролера вітрогенератора Програма написана на c в CVAVR
# include
# include

/ / Alphanumeric LCD Module functions
# asm
.equ __ lcd_port = 0x12; PORTD
# endasm
# include
# include / / бібліотека в якій лежит функція sprintf

int Af = 4000, Uf = 14200;
unsigned long int u; / / змінна для зберігання напруги в мілівольтах
unsigned long int a; / / змінна для зберігання струму
unsigned long int w; / / змінна для зберігання значень споживаної потужності
void incSkvag ()
{
if ( OCR1AL!= 0) OCR1AL-;
}

void decSkvag ()
{
if ( OCR1AL!= 255 ) OCR1AL++;
}

# define ADC_VREF_TYPE 0x00

/ / Read the AD conversion result
unsigned int read_adc ( unsigned char adc_input )
{
ADMUX = adc_input | ( ADC_VREF_TYPE & 0xff );
/ / Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us ( 10);
/ / Start the AD conversion
ADCSRA | = 0x40;
/ / Wait for the AD conversion to complete
while ( ( ADCSRA & 0x10 ) == 0);
ADCSRA | = 0x10;
return ADCW;
}
interrupt [ TIM0_OVF ] void timer0_ovf_isr ( void )
{
TCNT0 = 0x64;
a = read_adc (3); / / читаємо значення АЦП з порту 0
u = read_adc (5); / / читаємо значення АЦП з порту 1
/ *
 1. Вимірюємо струм Струм протікає через шунт розраховується за законом Ома I = U / R R = 0,1 ом, a U ( падіння напруги на шунт ) ми будемо вимірювати. Так як АЦП у нас 10 бітний то максимальне число яке поверне функція read_adc ( ) буде дорівнює 1024, ето число буде еквівалента напруги на вході adc0. Наприклад якщо read_adc ( ) повернув 512 то ето значить што на вхід adc0 ми подали половину опорного напруги Штоби вичесліть реальне напруги нам потрібно скласти пропорцію опорне напруги - 1024 шукане напруги - a У нас опорне напруги = 5.12 Шукане напруги = 5.12 * a/1024 або Искомое напруги = 0,005 * a для простоти перевівши вольт в мілівольтах Домножимо на 1000 Шукане напруги = 0,005 * a * 1000 Тут всьо добре але ми не врахували коефіціент підсилення ОУ разщітивается за формулою Кус = 1 + R1/R2 підставивши отримаємо Кус = (1 +4) = 5 Реальне напруги = 0,005 * a * 1000 /5 отримуємо просто a
 2. Вимірюємо напругу Далі вимірюємо напруга на резисторного дільнику Сформовані пропорції як описано вище і отримаємо Шукане напруги = 0,005 * u * 1000 Треба ще врахувати коефіціент резисторного дільника напруги в нас він дорівнює Кдел = (R1 + R2) / R2 підставивши отримаємо Кдел = (10 +1 ) / 1 = 11 Рельной напруги = 0,005 * u * 1000 * 11 * /
  u = 55 * u +400; / / обчислюємо значення напруги в мілівольтах
  a = a * 10; / / вичесляем значення струму за законом ома I = U / R = a/100 * 1000 = a * 10 , в міліамперах
  w = a * u; / / вичесляем споживану потужність
  / / регулювання напруги та струму
  if ( ( a > Af ) | | ( a > 8000) ) / / регулювання по струму
  {
  incSkvag ();
  }
  else
  {
  if ( u > Uf ) / / регулювання по напрузі
  {
  incSkvag ();
  }
  else
  {
  decSkvag ();
  }
  }
  }

  void main ( void )
  {
  / / Declare local variables here
  unsigned char i = 2 , k [ 3] [ 32] ;
  sprintf ( k [0 ] , " Setup A = % i " , Af ) ;
  sprintf ( k [ 1] , " Setup U = % i " , Uf ) ;
  / / Input / Output Ports initialization
  PORTB = 0b00011100 ;
  DDRB = 0b00000010 ;

  / / Port C initialization
  PORTC = 0x00;
  DDRC = 0x00;

  / / Port D initialization
  PORTD = 0x00;
  DDRD = 0x00;

  / / Timer / Counter 0 initialization
  / / Clock source : System Clock
  / / Clock value : 0,977 kHz
  TCCR0 = 0x03 ;
  TCNT0 = 0x00;

  / / Timer / Counter 1 initialization
  / / Clock source : System Clock
  / / Clock value : 15,625 kHz
  / / Mode: Fast PWM top = 0x00FF
  / / OC1A output : Inverted
  / / OC1B output : Discon .
  / / Noise Canceler : Off
  / / Input Capture on Falling Edge
  / / Timer1 Overflow Interrupt : Off
  / / Input Capture Interrupt : Off
  / / Compare A Match Interrupt : Off
  / / Compare B Match Interrupt : Off
  TCCR1A = 0xC1 ;
  TCCR1B = 0x0B ;
  TCNT1H = 0x00;
  TCNT1L = 0x00;
  ICR1H = 0x00;
  ICR1L = 0x00;
  OCR1AH ​​= 0x00;
  OCR1AL = 0xff ;
  OCR1BH = 0x00;
  OCR1BL = 0x00;

  / / Timer / Counter 2 initialization
  / / Clock source : System Clock
  / / Clock value : Timer2 Stopped
  / / Mode: Normal top = 0xFF
  / / OC2 output : Disconnected
  ASSR = 0x00;
  TCCR2 = 0x00;
  TCNT2 = 0x00;
  OCR2 = 0x00;

  / / External Interrupt ( s ) initialization
  / / INT0 : Off
  / / INT1 : Off
  MCUCR = 0x00;

  / / Timer ( s ) / Counter ( s ) Interrupt ( s ) initialization
  TIMSK = 0x01;

  / / USART initialization
  / / USART disabled
  UCSRB = 0x00;

  / / Analog Comparator initialization
  / / Analog Comparator : Off
  / / Analog Comparator Input Capture by Timer / Counter 1: Off
  ACSR = 0x80 ;
  SFIOR = 0x00;

  / / ADC initialization
  / / ADC Clock frequency : 500,000 kHz
  / / ADC Voltage Reference : AREF pin
  ADMUX = ADC_VREF_TYPE & 0xff ;
  ADCSRA = 0x81 ;

  / / SPI initialization
  / / SPI disabled
  SPCR = 0x00;

  / / TWI initialization
  / / TWI disabled
  TWCR = 0x00;

  / / Alphanumeric LCD initialization
  lcd_init ( 16 ) ;

  / / Global enable interrupts
  # asm ( " sei " )

  while ( 1)
  {
  sprintf ( k [ 2] , "I = % u , % uA U = % u , % uV \ nW = % u , % lu K = % i " ,
  a/1000 , / / Ціла честь струму
  ( a % 1000 ) / 100 , / / Дрібна частина струму
  u/1000 , / / Ціла частина напруги
  ( u % 1000 ) / 100 , / / Дрібна частина напруги
  w/1000000 , / / Ціла частина потужності
  ( w % 1000000) / 100000 , / / Дрібна частина потужності
  OCR1AL
  ) ; / / Формуємо рядок для виведення
  / / ------------------------------------------------ ---------------
  / / робота з кнопками
  if ( PINB.2 == 0)
  {
  / / перемикаємо меню
  if ( + + i > 2 ) i = 0 ;
  }

  if ( PINB.3 == 0) / / перевіряємо чи натиснута кнопка плюс
  {
  if ( i == 0 ) { Af = Af +10 ; sprintf ( k [ i ] , " Setup A = % i ma " , Af ) ;}
  if ( i == 1) { Uf = Uf +10 ; sprintf ( k [ i ] , " Setup U = % i mv " , Uf ) ;}
  }

  if ( PINB.4 == 0) / / перевіряємо чи натиснута кнопка мінус
  {
  if ( i == 0 ) { Af = Af -10; sprintf ( k [ i ] , " Setup A = % i ma " , Af ) ;}
  if ( i == 1) { Uf = Uf -10; sprintf ( k [ i ] , " Setup U = % i mv " , Uf ) ;}

  }
  lcd_clear (); / / чистимо дисплей перед виведенням
  lcd_puts ( k [ i ] ) ; / / виводимо сформованості рядок на дисплей
  delay_ms (100); / / робимо затримку
  } ;
  }

Для повторення нам знадобиться:

                                                                                                                                   
Радіодеталь Модель Кількість Основна характеристика Магазин
Микроконтроллер Atmega8 1 Купити
lcd 16x2 1 знакосінтезірующіх Купити
Транзистор польовий 1 N-канальний Купити
Резистор 1 10 ком Купити
Резистор 1 0.1 Ом Купити
Резистор 1 100 Ом Купити
Операційний підсилювач TL074CN або

lm358

1 Купити

Купити

Діод Шотткі 10CTQ150PBF 1 Купити

Принцип дії . Контролер у динамічному режимі перевіряє струм і напруга заряду батареї. Коли батарея розряджена , її опір мало , і тому при зарядці через неї може піти великий струм ( більше 1/10 ємності). Тому в початковому циклі зарядки батереї контролер стежить , щоб струм не перевищував 1/10 ємності батареі.По міру зарядки опір батереї увеличиватся , струм зменшується і починає зростати напруга на акб . Контролер стежить , щоб напруга не перевищувало 14.2 ст. Якщо струм або напруга перевищують встановлені норми , то шпаруватість ШІМ- сигналу на ніжці PB1 росте і зайва енергія скидається на баласт. Генератор виробляє трифазне змінну напругу , а нам для зарядки батареї треба постійна напруга . Для випрямлення використовується міст , зібраний за схемою трифазного випрямляча Ларіонова на трьох діодних напівміст ( на 6 діодах ) мост Ларіонова Для того , щоб схема управління працювала від генератора , коли є вітер і даремно нерозряджаються акумуляторну батарею , я в міст додав ще три діода , і таким чином розв'язав два плюси харчування. мост Ларіонова двуполярное пітаніе Від одного плюса запитивается баласт і система управління , від іншого заряджається акб , таким чином енергія з акб не може потрапити на баласт і система управління працює безпосередньо від вітряка .
Схема підключення контролера
схема підключення контролера ветрогенератора схема контролера ветрогенератора как підключити контролер ветрогенератора До Входу трифазного моста підключаємо наш генератор , якщо генератор постійного струму то підключаємо до двох будь-яким виводам.По замовчуванням контролер налаштований на струм 4 ампера і напріженіе 14,2 вольта , якщо вам потрібні інші величини їх можна встановити кнопками установки напруги і тока.На РКІ екран виводиться струм і напріженія зярядкі акб , потужність яка йде у акб і шпаруватість шим сигналу ( 0 - максимальна шпаруватість 255- мінімальна шпаруватість ) . Схема в Proteus і програма для мікроконтролера знаходяться в архіві Wind Controller.rar

Комментарии - (9)

 • as9 говорит:
  Здравствуйте. Собираю ваш контроллер, есть пара вопросов. 1. У вас максимальный ток - котрорый может измерить микроконтроллер 10 ампер (судя про протеусу), что нужно сделать чтобы при входе в мк 5вольт с операционника максимальный ток был 25А где подправить программку. Шунт и резисторы коэффициента усиления я конечно переделаю. 2. Во втором пункте в вашей программе напряжение расчитывается по формуле u=55*u+400. Мне не понятно что это за +400, откуда это взялось. 3. На какую частоту нужен кварц. Спасибо за помощь
 • as9 говорит:
  Во всем разобрался, спасибо вам за схему и прошивку, остался один вопрос, контроллер не сохраняет настройки при сбросе питания
  • Admin говорит:
   Настройки не сохраняет. Нужно сохранять настройки в переменные eeeprom, а при запуске проверять если в них чтото сохранено грузим настройки с eeeprom переменных, иначе ставим настройки по умолчанию.
 • Imtoo3gpvc говорит:
  А почему схема представленная а скришоте и та что во вложенном файле отличаются и перечень элементов не полный
 • sanya говорит:
  ответьте пожалуйста))) скачал я файл а ето не контроллер а ваттметр не могли б вы помочь с достоверными файлами етой статьи?) спасибо заранее)))
 • Vit1963 говорит:
  Как выставить фюзы в AVRDUDE

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.